#370, 233 West 1st Street North Vancouver BC, V7M 1B3

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

جشن نوروز مدرسه وندا

منتظر حضور گرم شما عزیزان برای استقبال از نوروز هستیم تا این فرصت را برای فرزندان دلبند ایران زمین فراهم نماییم که با مشارکت در اجرای مراسم باستانی نوروز، پیوند خود را با هویت ملی و فرهنگ غنی ایرانی عمیق تر نموده و به ایرانی بودن خود افتخار کنند.

برای مشاهده کلیک نمایید.

یکشنبه ۱۰ مارس ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر

Comments are closed.