#370, 233 West 1st Street North Vancouver BC, V7M 1B3

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

All Programs

 مدرسه نور دانش به عنوان اولين مدرسه رسمى ايرانى – كانادايى در ونكوور به ثبت رسيده و از سپتامبر۲۰۲۰ آماده ى پذيرش دانش آموزان در مقطع ابتدايى است
اين مدرسه علاوه بر اين كه براى تازه واردين فرصتى را ايجاد مي كند كه با استرس كمترى وارد سيستم آموزشى كانادا شوند، انتظارات جامعه ى ايرانى از آموزش هاى آكادميك در كنار آموزش مهارت هاى فردى و اجتماعى را در نظر خواهد گرفت. از طرفى به حفظ ارزش هاى فرهنگى ايرانى در نسل جديد و آموزش زبان مادرى در كنار سيستم آموزش كانادايى خواهد پرداخت و خانواده هاى ايرانى مجبور نخواهند بود كه روزهاى تعطيل فرزندانشان را به آموزش زبان فارسى اختصاص دهند

دوره ابتدایی

دوره متوسطه اول و دوم